Først ute med trepleiersertifikat

Pål Andre Eriksen i Bjørns hage og anlegg AS er den første i Rogaland med utdanning som gir ham rett til å kalle seg «European Tree Worker». Kompetansen hans er dermed kvalitetssikret av Det europeiske trepleierådet.

Bjørns hage og anlegg AS har drevet med trebeskjæring og fjerning av problematiske tre i en årrekke. Anleggsgartner Pål Andre Eriksen er så interessert i nettopp dette fagfeltet at han denne vinteren og våren har fullført en kostbar og lang sertifisering innen trepleie. Det er The European Arboricultural Council (EAC), Det europeiske trepleierådet, som står bak utdanningen og prøven. Bjørns hage og anlegg er den første anleggsgartnerbedriften i Rogaland som har denne type sertifisering av en ansatt.– Kurset er bygget opp av tre moduler. Sertifiseringen inneholder en rekke praktiske og teoretiske emner, som for eksempel praktisk trepleie og kunnskap om ulike treslag, klatring og sikkerhet. Meningen med kurset er at det skal ligge kvalitetssikret kunnskap til grunn for det arbeidet vi gjør. Praktisk erfaring er bra, men det er også viktig å fylle opp med teoretisk kunnskap, viser Pål Andre Eriksen til. Sertifiseringen må fornyes etter tre år. For at EAC skal godkjenne sertifikatet for tre nye år, må personen ha vært engasjert innen trepleie 24 av de 36 foregående månedene.

Aktivitet hele året

Det blir ikke noe problem for Pål Andre Eriksen. Bjørns hage og anlegg har fokus på trepleie hele året, selv om den viktigste sesongen for beskjæring av trær er mellom september og mars.

– Hvis vi beskjærer utenom sesongen, vil det komme en del sevje ut av treet. Det er på en måte det samme som at treet blør. Det er nok av andre aktiviteter innen trepleie resten av året, kommer det fra anleggsleder Geir Varhaug.

Når Pål Andre Eriksen skal utføre en større beskjæringsjobb, er ofte både anleggsleder og Pål Andre Eriksen ute på befaring. Mange av de ansatte i Bjørns hage og anlegg har lang erfaring innen trepleie og beskjæring. Etter en felles diskusjon om hva slags tiltak de skal gjøre for å oppnå det resultatet kunden ønsker, setter trepleieren i gang.

– Vi er borti mange forskjellige oppdrag i løpet av et år. Det er ingen jobber som er like. I noen tilfeller er jobben gjort med ett tiltak. Andre ganger må vi komme tilbake etter ett eller to år for å fullføre jobben. Vi driver også med kontrollert fjerning av tre i nærheten av hus, trekker Pål Andre Eriksen fram.

Lager toårsplan

Svært ofte ønsker kundene å beskjære ett eller flere tre slik at de blir lavere og slipper inn mer lys på eiendommen eller tar mindre av utsikten. I mars i år var Pål Andre for andre gang i et rundt 40 år gammelt bøketre i Tjødnaveien på Bryne for å få til akkurat det. Første gang fjernet han rundt tre meter av toppen og tynnet godt ut inni kronen.

– Det er viktig å unngå at treet har flere topper som konkurrerer mot hverandre. Målet er at treet skal bli lavere og samtidig bevare sin naturlige form med en rund krone. For dette treet har vi laget en plan som går over flere år. Hvis du beskjærer treet for kraftig første gang, vil du forårsake en ekstrem tilvekst av nye greiner som skyter i været.

Derfor tar vi hovedbeskjæringen over to år. Treet trenger vedlikehold jevnlig med noen års mellomrom, skisserer trepleieren opp.

Han har noen grunnleggende kriterier for hvilke greiner han tar vekk først.
– Jeg ser etter sykdomstegn på treet og fjerner eventuelle greiner som er påvirket av sykdom. Greiner som går på kryss og tvers, vil slå imot hverandre under vind og skape skader, som igjen vil føre til råte. Greiner som vokser innover i treet, vil før eller siden krysse andre og bør fjernes med en gang, forklarer trepleieren.

Hovedbeskjæringen av treet begynner når trepleieren skal skape en naturlig krone og fin balanse i treet.

Fakta om trær

  • De vanligste prydtreartene som er plantet i Rogaland er lønn, bjørk, rogn og bøk.
  • Trær av disse artene er kraftige nok til at barn kan klatre i dem etter 10, 15 år.
  • Alle treslag får en finere og hurtigere vekst hvis de blir beskåret med jevne mellomrom.
  • Greiner skal kuttes like ovenfor greinputa. Hvis greinputa blir skadet under saging, vil treet bruke lang tid på å lukke såret.
  • For frukttrær gjelder egne beskjæringsråd: La sollyset komme gjennom treet fra topp til bunn. Du kan nesten ikke beskjære for mye.