Fra bom til løk

22 bomstasjoner i Oslo er automatisert de siste årene. De nedlagte bomstasjonene er fjernet og har frigitt plass i det offentlige rom. Med Bjørns hage og anlegg AS, blir asfalt og frustrasjon erstattet av blomsterløk og glede.

Trafikken raser forbi Alnabru på E 6 nord for Oslo. Her passerer 100.000 biler i døgnet. Der det tidligere var en stor bomstasjon, er det de siste månedene dukket opp et helt annet innslag i trafikkbildet; en kontrollstasjon for tunge kjøretøy. Hele området er avgrenset fra E 6 med en tykk granittmur med en langsgående jordvoll.

Formann i Bjørns hage og anlegg, Laszlo Balogh, og de andre ansatte på Østlandet, har hatt travle dager og netter med de mange bomstasjonene i Oslo det siste året.

– På E 18 sør for Oslo og på E 6 nord for byen, har vi bygget slike kontrollstasjoner. De andre bomstasjonene blir stort sett omgjort til grønne lunger langs veien og opparbeidet med kantstein, bed og planter. Det har vært mye tilleggsarbeid i kontrakten om disse bomstasjonene. Kontrakten, som er den største vi har hatt her på Østlandet, var i utgangspunktet på 5,5 millioner kroner, men er blitt mye større etter hvert. Vi begynte med bomstasjonene i september 2008. Etter planen skulle vi vært ferdig med alt til sommeren, men på grunn av alt tilleggsarbeidet blir det nok ikke før til jul, smiler Laszlo Balogh.

20 personer med innleide

På den nye kontrollstasjonen ved Alnabru er for eksempel granittmuren blitt mye lengre enn opprinnelig planlagt.

– Hovedentreprenøren, Mesta, har ikke alltid hatt tid til å klargjøre grunnen helt ferdig ved de forskjellige bomstasjonene. Dermed har det blitt en del ekstrajobb med graving og diverse ryddejobber. Til jobben med bomstasjonene, har vi brukt lastebiler, gravemaskiner og mellom seks og åtte ansatte. Disse oppdragene har kommet på toppen av alt det andre vi holder på med. Det har vært travelt, forteller Balogh.

Avdelingen på Østlandet ble kjøpt opp av Bjørns hage og anlegg for to år siden, men kontakten med eieren på Jæren har vart mye lenger enn det. Laszlo Balogh er opprinnelig fra Nærbø og har drevet steinleggerfirma sammen med Nils Mellomstrand, driftsleder i Bjørns hage og anlegg, i Oslo i en årrekke. Avdelingen har seks fast ansatte, pluss én innleid på fast basis.

– Under arbeidet med bomstasjon­ene i Oslo, har vi vært 20 personer, med de innleide. Det pleier alltid å være en slik topp på sommeren, men i år har det vært ekstra mye, trekker formannen fram.

Jærbuer i Oslo

Laszlo Balogh har 30 års erfaring som steinlegger og hadde blant annet ansvaret for å legge granittplater på Karl Johan da han drev sitt eget firma. Å stelle med blomster og trær kan han likevel ikke, så da bomstasjonene i Oslo skulle beplantes kom det noen tilreisende fra Jæren for å gjøre storbyen grønnere. Anleggsgartner Sissel Høyland var i hovedstaden i sju uker i høst for å plante 10.000 busker, 400 trær og 20.000 løk. Ved den tidligere bomstasjonen langs Trondheimsveien hadde da Laszlo Balogh og steinleggerne for lengst satt opp granittkant og fylt i og planert hele området med jord. Anleggsgartneren fra Jæren satte 18.000 blomsterløker i jorda før frosten satte inn for alvor. Da var det godt å ha med seg lærling Rebekka Varhaug og innleid jærbu i Oslo, Jan Ueland.

– Dette er løk som blomstrer om våren flere år på rad. I tillegg har vi plantet furubusker her fra før, så det er blitt noe helt annet enn det var i utgangspunktet. Det er jo litt artig å være med og gjøre det finere langs veiene i Oslo, smiler Sissel Høyland.