Ruster opp Stavanger by

Bjørns hage og anlegg AS og Risa AS står sammen om å ruste opp store deler av Stavanger sentrum. Ved å samarbeide tett om jobbene på Tusenårsstedet og Blå Promenade, oppnår de to bedriftene høy effektivitet og nøyaktighet.

I arbeidet med en av de siste etappene av Blå Promenade er det Bjørns hage og anlegg AS som har hovedansvaret, med Risa AS som underentreprenør. I kontrakten med den siste utvidelsen av Tusenårsstedet, er rollene byttet om. Da Risa AS og Bjørns hage og anlegg i vår vant sine respektive kontrakter, lå dermed alt til rette for å hente ut synergier i arbeidet med de to signaljobbene i sentrum av Stavanger. Det er ingen tvil om de to bedriftene viser godt igjen i bybildet.

– De to jobbene har samme oppdragsgiver og er lokalisert med kort avstand fra hverandre. Arbeidet startet opp på likt og går ut på mye av det samme; graving, utskifting av gamle rør og kabler og steinlegging til slutt. Derfor er det naturlig at vi ser på disse to jobbene med felles prosjektledelse. Vi har én anleggsleder fra Risa AS, Glenn Eriksen, og én anleggsleder fra Bjørns hage og anlegg, Arnfinn Erga. Vi dirigerer mannskap og utstyr mellom de to plassene etter behov. Det er stadig uforutsette ting som skjer når du graver i sentrum av en by. Der er derfor greit med litt fleksibilitet når det blir per­ioder med stans i arbeidet. Engasjerte ansatte fra både Bjørns hage og anlegg og Risa AS sikrer god gjennomføring og forventet kvalitet, forteller Kurt Idland, administrerende direktør i Bjørns hage og anlegg.

Største kontrakt noensinne

Blå Promenade er det klart største prosjektet Bjørns hage og anlegg har påtatt seg, både når det gjelder kontraktssum og arbeidsomfang. Kontrakten har en totalverdi på 13 millioner kroner, mens Bjørns hage og anlegg sin andel av Tusenårsstedet beløper seg til rundt åtte millioner kroner.

Parallelt med gravearbeidet i alle etapper av Tusenårsstedet og Blå Promenade har Riksantikvaren gjort arkeologiske undersøkelser. I tillegg til at arbeidet kan bli stoppet for kortere eller lengre tidsrom på grunn av funn som kan være mange hundre år gamle, utgjør gamle ledningsnett, kulverter og lignende en egen faktor i framdriften.
– Langs Blå Promenade skal vi i tillegg til å steinsette kaien, også bytte ut gamle kabler og legge nye steinheller på fortauet på motsatt side av veien. Når vi graver opp fortauet, må vi følge med på tidevannstabellen fordi vi graver under sjønivået ved høyvann. Da står vannet høyt i grøftene, smiler Kurt Idland.

Slåss med tiden

Kampen mot tidevannet er ikke den eneste kampen Kurt Idland og de ansatte kjemper i sentrum av Stavanger. Kappløpet med tiden for å bli ferdige innen tidsfristen er minst like krevende. Alle deler av prosjektene er nøye planlagt med tanke på praktisk gjennomføring.

– Her er det mange hensyn som er veid opp mot hverandre. Det er et viktig poeng at byggeperioden skal bli en minst mulig belastning for publikum i byen. Handelsdrivende, trafikkavvikling og sesongsvingninger er elementer som er lagt inn i planene. Første fase av den siste utvidelsen av Tusenårsstedet skal være ferdig innen 27. november. Dette fordi bussrutene skal vekk fra Domkirkeplassen slik at den tradisjonsrike tenningen av julegranen skal kunne foregå uten forstyrrelser, kommer det fra byggeleder for Stavanger kommune, Trond Knutsen.

Uvanlig høye krav til utførelse

Selv om det er høyt tidspress og store dagmulkter som lurer i bakhånd, er det ikke tillatt å lempe på nøyaktigheten. Byggelederen for Stavanger kommune følger nøye med på arbeidet som blir utført.

– Begge jobbene er svært krevende på den måten at byggherren stiller uvanlig høye krav til presisjon og framdrift. Tegningsgrunnlaget for begge jobbene omfatter i overkant av 100 forskjellige tegninger som viser alt fra situasjoner, leggemønster og detaljer. Det er nok sjelden at graveentreprenører og steinleggere utfører kontraktsarbeider med et så høyt presisjonsnivå. I tidligere faser, både av Tusenårsstedet og Blå Promenade, har det tatt litt tid før entreprenørene har latt toleransekravene synke inn og forstått at vi faktisk mener det som står på tegningene. Nøyaktigheten vi krever er uvanlig høy for denne typen anlegg, men flinke entreprenører har vist at de får det til likevel smiler byggeleder for begge utbyggingene, Trond Knutsen.