Får det til å svinge av Bjørns hage og anlegg

Bjørns hage og anlegg er en bedrift som satser på kompetanse i alle ledd av organisasjonen. For å få til dette, er det avgjørende at både lærlinger og erfarne medarbeidere tar fagbrev som anleggsgartner.

Rebekka Varhaug er lærling på andre året i Bjørns hage og anlegg. Einar Jensen har jobbet i Bjørns hage og anlegg i ni år, de siste fire årene som formann i grøntavdelingen, og er i dag Rebekkas nærmeste overordnete. Felles for begge, er at de i løpet av det neste året skal avlegge fagprøve i anleggsgartnerfaget.

– De er gode eksempler på den satsingen på kompetanse og faglært arbeidskraft som vi har i Bjørns hage og anlegg. Det finnes ulike veier til målet. Bedriften støtter aktivt og legger til rette for at nye lærlinger og erfarne medarbeidere kan oppnå fagbrevet. Dette gjør det igjen både mer attraktivt å jobbe i Bjørns hage og anlegg og vi stiller sterkere i konkurranse med andre bedrifter om oppdragene. Det lønner seg alltid å satse på kompetanse, understreker Kurt Idland.

Tar fagbrev nummer to

For Einar Jensen sin del, vil fagbrevet som anleggsgartner bli det andre fagbrevet han tar innen gartnerfaget. Han har allerede fagbrev innen drift av planteskole fra Danmark og har av den grunn mer detaljert kunnskap om planter og grønt enn de fleste. Innen anleggsgartnerfaget er graving, massehåndtering og steinlegging desto viktigere faktorer. Einar Jensen har avlagt teorieksamen i faget anleggsgartner for over fem år siden.

– Med mer enn fem års erfaring i faget etter avlagt teorieksamen, kan du gå opp til fagprøve. Planen er å gjøre det i løpet av denne høsten eller vinteren. Vi må bare vente til det kommer et passende anlegg. Bjørns hage og anlegg er med å legge forholdene til rette, sier Einar Jensen.

Selve fagprøven består ofte av et privat anlegg som det er praktisk mulig for kandidaten sammen med en ufaglært håndmann å gjennomføre på egenhånd.

Klar for fagprøve

Rebekka Varhaug ser også fram til å avlegge fagprøven etter først to år på skole og snart to år som lærling. I tillegg til å ha hele læretiden i Bjørns hage og anlegg, var hun dessuten utplassert i bedriften i løpet av skoletiden.

– Jeg trives veldig godt her og håper det vil være arbeid til meg også når fagprøven er bestått. Det er godt miljø i bedriften og flere lærlinger hvert år. Vi har vært fire lærlinger i bedriften i den tiden jeg har vært her, smiler Rebekka Varhaug. Hun skal etter planen ta fagprøven i august neste år og føler at hun innen tid vil være klar.

– I læretiden har jeg fått prøve meg innenfor det meste både når det gjelder grønt- og steinarbeid.  Mesteparten av tiden har jeg vært i grøntavdelingen, men jeg liker begge deler, understreker Rebekka Varhaug.