Fra grått til grønt

Området rundt Rogaland Fylkeskommunes bygninger i Stavanger sentrum ser ut som det alltid har vært sånn. Det er et godt tegn.

– Det er noe av det som er så genialt! konstaterer prosjektleder for uteområdet i fylkeskommunen, Trygve Soland. Sammen med anleggsleder i Bjørns hage og anlegg, Geir Varhaug, inspiserer han steinlagte flater, grønne plener og staudebed, der det før for det meste var asfalt.Under innkjøringen til fylkeshuset var det et gammelt hulrom, med fem meter fritt fall under kjørebanen. Å fjerne den potensielle faren dette rommet medførte, var noe av utgangspunktet for prosjektet. Det var også et ønske om å få det grønnere på området, å gjøre hovedinngangen til fylkeshuset tydeligere, og å tilrettelegge bedre for myke trafikanter.

– Bevegelsesmønsteret til både gående, syklende og kjørende ble kartlagt før vi fikk et forslag fra Asplan Viak til hvordan dette kunne løses, sier Soland.
En viktig del av tilretteleggingen for myke trafikanter, var også en ny sykkelgarasje for de ansatte, meislet inn i bakken tett inntil huset. I planleggingen var det viktig å ta hensyn til at bygningene på området er fra både 1800-tallet og 60-tallet. Grøntanlegget skulle være med på å skape en helhet i området, og plantevalget er gjort med tanke på det. I staudebedene står gamle, tradisjonelle planter, som passer godt til bygningene.

Hovedinngangen til fylkeshuset er litt anonym – folk har til tider hatt problemer med å finne den. Det er løst ved å steinlegge inngangspartiet med skifer – en kontrast til betongsteinene som er lagt ellers på området.
Den sene vinteren i fjor gjorde at arbeidet ikke kom i gang før ved påsketider. Fylkeskommunen stilte krav om at hovedinngangen skulle være operativ i hele anleggsfasen på seks måneder, blant annet på grunn av tannlegevakten som holder til i samme bygning.

– Det var en utfordring å få til, men jeg synes vi løste det på en grei måte, sier Geir Varhaug.

Noen overraskelser dukket også opp underveis – blant annet noen gamle veier som det viste seg lå oppå jord. Tegningene kunne ikke følges alle steder, mye måtte tas der og da – uten at det har forringet prosjektet.

– Vi er veldig fornøyd – det er gjort godt håndverk, sier Soland.

– Ja, det er det, smiler Varhaug, enig og fornøyd.

– Det er helt genialt. Det er et godt anlegg, og et virkelig løft for fylkeshuset, slår Soland fast.

Bjørns hage og anlegg har også vedlikeholdsavtale på området i tre år framover.

Kontrakten omfattet arbeid for rundt fem millioner kroner. Det ble lagt:

  • 176 m² skifer
  • 1100 m² betongstein
  • 1240 m² asfalt
  • 800 m² plen

Anlegget omfattet også plantefelt på 700 m2, med forskjellige stauder, busker og trær, og en sykkelparkering, levert av Euroskilt, med plass til rundt 60 sykler.