BHA Stavanger Forum

Ib Mikkelsen er like dansk som: ”Rø Grød Med Fløøøde. ” Men han har vært i Norge i mange år. Han jobber som prosjektleder i Stavanger kommune.

Stavanger Forum, etappe tre ble tildelt BHA pga. leveringstid. Andre kunne levere på 20 uker, men BHA kunne levere på 12.

Ib sier at han er imponert over at de klarte dette med en forlengelse på to uker som ikke var BHA sin feil.

Samarbeidet har vært perfekt og IB skryter av folkene som har jobba med dette og nevner spesielt den jobben Svein Egil Haugstad har gjort.

På dette prosjektet ble det benyttet Strata Cells for første gang i Stavanger kommune sin historie.

Ved å bruke disse cellene får vi tre ganger så stort matjordvolum. Mikkelsen mener at en bør se resultater av dette om tre til fem år. I tillegg tåler det tunge kjøretøy. Dette området ligger ved inngangen til blant annet ONS (Oljemessa) og her kommer det trailere inn. Men dekket skal tåle opp til fem tonn akseltrykk.

Svein Egil og Peter er i gang med siste finpussen. Spesial designede sitteplasser settes inn med stor forsiktighet.

Svein Egil er glad for at prosjektet er ferdig, men synes på samme tid at det er litt leit å slutte av på Stavanger Forum. Det har vært en kjekk jobb og resultat har blitt kjempebra. Ib avslutter med at han er strålende fornøyd med den kvaliteten som er levert. Og det har vært lite å pirke på. Vi har en overlevering med tilnærmet null feil, og det skjer ikke ofte legger Ib til.

1380 m² marktegl på høykant dvs. 14 375 stein.

Det er planta tre og busker, lagt kantstein asfaltert og skiftet ut masse. I tillegg er det lagt opp nytt utelys og nytt opplegg for overvann.