To mestere til BHA

Einar Jensen og Egil Bærheim er i gang med videreutdanning. De skal begge i løpet av to år ta mesterbrev i anleggsgartner faget. Det er en to års plan på denne utdannelsen. Vi har ettermiddagsundervisning to ganger i uka. Det kan til tider være stritt med full dag på jobb og så full konsentrasjon på skolebenken, men det går fint sier Einar.

Vi er kjempefornøyd med at BHA investerer i utdanning for oss. Vi gjør dette fordi det er kjekt med en utdannelse. Det er alltid godt å ha, sier Einar som har sin utdannelse fra Danmark. Han har vært i BHA siden 2002 og liker seg best når han får jobbe med grønt areal.

Egil har vært litt lenger i firmaet. Han begynte i 2001 og liker steinarbeid best.

Begge liker godt å jobbe ute med en variert hverdag. Egil kan nok med tiden tenke seg litt mer kontorarbeid, men foreløpig er det topp med utearbeid.

Jeg treffer dem på Mariero, der det er full gang med planting av løk i rabattene. Ellers er de engasjert på Hinna Park. Der er det både steinlegging og grøntareal som skal opparbeides. Lykke til gutter!

Videreutdanning er viktig for BHA. For de som ikke behersker norsk arrangerer vi språkundervisning. Skal vi ha god kommunikasjon må vi kunne snakke samme språket. Dette er viktig for at arbeidet skal utføres på en riktig og sikker måte.