Visjon og verdier

I Bjørns hage og anlegg drar vi lasset sammen – det er slik vi gjør hverandre gode! I vår hverdag betyr det at vi har høyt fokus på disse verdiene:

  • HMS
  • Kundefokus
  • Kompetanse
  • Kvalitet
  • Kremmerånd
  • Åpenhet og ærlighet