Hageplanlegging- og tegning

God planlegging er helt nødvendig hvis du skal få drømmehagen! Hvis du tar kontakt med oss i Bjørns hage og anlegg på et tidlig tidspunkt, kan vi hjelpe deg med å kartlegge mulighetene og utarbeide en fullstendig prosjektplan. Dermed får du en bedre og helhetlig oversikt over hva som skal til for å få den hagen du ønsker deg. Vi kan også modellere hele den framtidige hagen i 3D, og hjelpe med søknader til kommunen hvis det er påkrevd.
Kontakt oss hvis du trenger:

  • Gode idéer, tips og råd
  • Mulighetsanalyse
  • Skisse- og arbeidstegninger
  • 3D-visualisering
  • Vurdering av om prosjektet er søknadspliktig
  • Bistand til søknadsprosessen

Skisse/tegning/3D

Arbeidstegning/snitt

Se video av 3D-plan her!