Brøyting og strøing

Brøyting - Bjørns hage og anlegg

Vi hjelper deg når kulda setter inn. Spør oss om brøyting og strøing

Bjørns hage og anlegg utfører brøyting og strøing for både private og bedrifter i hele distriktet. Vi har flere typer maskiner og kjøretøy som gjør at vi sørger for god framkommelighet på veier, fortau og gårdsrom. Blant våre kunder er både private og bedrifter, og vi har flere faste serviceavtaler som forplikter oss til å være raskt på pletten når kuldegradene gjør det vanskelig å ferdes trygt.

Når kulda setter inn, hjelper vi deg med blant annet:

  • Brøyting av veier, gang- og sykkelstier, fortau og gårdsrom
  • Salting og sandstrøing
  • Bortkjøring av snø
Og når våren er her, kan vi bistå med gatefeiing.