Grøntarbeid og vedlikehold

Enten du skal opparbeide et uteområde fra scratch eller trenger hjelp til vedlikehold og skjøtsel av hagen, så har Bjørns hage og anlegg både verktøyet og kompetansen som trengs for å oppnå et perfekt resultat. Vi jobber for private, velforeninger, bedrifter og det offentlige, og påtar oss både ad hoc-oppdrag og avtaler om jevnlig vedlikehold. Flere av våre ansatte har liftkurs og sprøytesertifikat, og vi rydder alltid opp etter oss.

Blant oppdragene vi påtar oss er:

  • Opparbeidelse av hage, bed og parkanlegg
  • Planting av trær, busker, blomster og hekker
  • Komplett vedlikehold av hage, bed, hekker og parkanlegg
  • Beskjæring
  • Trefelling
  • Klargjøring for sesong
  • Ugressbekjempelse
  • Kantslått
  • Barking
  • Lys i hagen (Se Multiblokk for eksempler)