BJØRNS HAGE OG ANLEGG STYRKER SEG

Vi ønsker å utføre en større del av verdikjeden vår og i den anledning kjøper vi oss inn i Høyland Renovasjon med 60 %. Høyland Renovasjon er et firma som driver med tjenester innen feiing og klipping av grøntareal. De har eksistert siden 2009. Det gjør oss sterkere i markedet og sørger for konkurranse på dette feltet. Vi videreutvikler på denne måten vedlikeholds målet vårt. Dette gjelder fra i dag 20. juni 2016.

Vi ser frem til å samarbeide og vi har som felles målsetning å bli en betydelig aktør på markedet innenfor soping og feiing fremover.