Halte i land Blå Promenade

I august starter Bjørns hage og anlegg AS på sin største enkeltkontrakt noensinne, nemlig siste etappe av Blå Promenade langs Vågen i Stavanger. Jobben var hard å få hånd om, men enda tøffere blir det å gjennomføre den.

Administrerende direktør i Bjørns hage og anlegg AS, Kurt Idland, er stolt over at bedriften har fått den prestisjetunge kontrakten om å opparbeide siste etappe av Blå Promenade i Stavanger. Kontrakten er på 13 millioner kroner, den største i Bjørns hage og anlegg AS sin historie.

– Det er et privilegium at vi nå skal være hovedentreprenør i en sånn jobb. Vi går likevel inn i dette med begge øynene åpne for at det vil bli mange utfordringer underveis. De største utfordringene er knyttet til myke trafikkanter og biltrafikk, som skal gå tilnærmet normalt gjennom hele anleggsperioden. Vi får ikke stenge veien. Butikkene som ligger langs Nedre Strandgate skal være tilgjengelig for publikum og ikke være skadelidende på grunn av inngrepene vi gjør, kommenterer Kurt Idland.
Fra før har Bjørns hage og anlegg AS gjort steinarbeidet på to av etappene av Blå Promenade. Begge disse jobbene har vært som underentreprenør av Risa AS. Blå Promenade er en del av Tusenårsprosjektene i Stavanger kommune.

– Vi ser fram til å gå i gang på denne utfordringen denne gang som hovedentreprenør, er budskapet fra Kurt Idland.

Ferdig før cruisetrafikken

På grunn av de mange utfordringene som vil oppstå, kommer anleggsleder Arnfinn Erga til å være på plass i kontorbrakka på plassen store deler av anleggsperioden. Med seg til å gjennomføre jobben har han fire-fem ansatte i Bjørns hage og anlegg AS og tre fra Risa AS. De ansatte i Risa AS skal gjennomføre nødvendig gravearbeid i forbindelse med forsterkning av mur under bebyggelsen i Nedre Strandgate.

– Selve steinarbeidet som blir synlig etterpå, strekker seg om lag 400 meter langs kaien, fra Dahlallmenningen til like forbi Galleri Sult. Steinleggingen skal skje på begge sider av veien, altså fortauet langs Nedre Strandgate og selve kaien. Ved Galleri Sult skal vi opparbeide et lite torg. Det skal være noe grønt langs strekningen, men det aller meste er granitt, påpeker Erga.

Totalt skal de grønnkledde legge rundt 4.000 kvadratmeter med brostein og granittplater.
– Vi skal dessuten legge kantstein i hele lengden, altså omtrent 400 meter, sier Arnfinn Erga.

Selve jobben skal være ferdig 1. mai 2010, før cruiseanløpene begynner igjen.
– I tillegg til annen trafikk får vi med oss en måned med cruiseanløp i Vågen i Stavanger i august. Turistene som skal ut og kikke på byen, vil bli en del av utfordringene knyttet til jobben, smiler Kurt Idland.