Renser luften i Tjensvollkrysset

Store trafikknutepunkt som Tjensvollkrysset har aldri vært kjent for sin gode luftkvalitet. Med blomster fra Bjørns hage og anlegg, vil luften i hvert fall virke renere for syklister og fotgjengere som passerer over «glorien».

Bjørns hage og anlegg ble ferdige med å plante rett før åpningen av den mye omtalte «glorien» i Tjensvollkrysset. Blomster, siv og sedumdekke skal være med å gi trafikkmaskinen et mykere ansikt mot de rundt 45.000 bilførerne som passerer gjennom krysset hver dag. For ikke å snakke om syklister og fotgjengere, som vil få en helt annen opplevelse av Tjensvollkrysset enn tidligere. Beplantningen i krysset er likevel bare en liten del av kontrakten til Bjørns hage og anlegg.

– Jobben består for oss for det meste av kantstein. Det er kantstein rundt midtrabatter, rundkjøringen og langs kantene mot veien. Opprinnelige i kontrakten skulle det være i underkant av 3.000 meter, men det er blitt langt over 4.000. Vi skulle egentlig har startet opp i desember, men på grunn av den harde vinteren kom vi ikke i gang før i mars.Det sier seg selv at det har vært travelt med å bli ferdige i tide, smiler anleggsleder Geir Varhaug.

Formann Egil Berheim kan ikke skryte nok av arbeiderne som vært med på anlegget.
– Det er litauiske steinleggere som har vært ansatt hos oss i en årrekke som har lagt alt i sammen av steinarbeid. De er en utrolig god gjeng. Det har vært overtid hver dag, også lørdager, nesten hele anleggsperioden. Fra nå av kaller vi Tjensvollkrysset bare «det litauiske krysset», supplerer Egil Berheim.