Rett kvalitet

Å levere kvalitet, er i mange sammenhenger det samme som å innfri de forventninger noen har til en leveranse. Det kan være at leveransen skal ha en viss funksjon eller at det skal leveres innenfor et gitt tidspunkt. Uansett må det være et mål å levere innenfor de forventninger som kunden har.

Det eksisterer i dag gode systemer internt i alle bedriftene i Risa-konsernet. Med den nye konsernmodellen som er valgt, blir det enda viktigere å videreføre det gode arbeidet som er gjort med nettverksgruppene. Her utveksles positive og nyttige synergier, også innen KS-arbeidet. Konsernbedriftene jobber i ulike bransjer og på ulike nivå, men har et felles mål om å levere rett kvalitet, altså innenfor kundens forventning.

Hvilke forventninger skal da våre kunder ha?

For det første skal våre kunder kunne forvente at våre ansatte som utfører arbeidet, støtter seg på interne systemer for å sikre at leveransen utføres i henhold til kravspesifikasjoner, både fra deg som kunde, men også gjeldende lover og regler. Videre skal våre kunder også kunne forvente at vi på arbeidsstedet ivaretar andres og egen sikkerhet på en god måte. Sist, men ikke minst, skal våre kunder kunne forvente dedikerte og engasjerte ansatte som utfører jobben slik de ville ha gjort i sin egen hage eller byrom.

I desember i fjor hadde vi allmannamøte for å runde av 2009 og for å si god jul til hverandre. Situasjonen var komfortabel, med god ordrereserve og spennende prosjekter for 2010. Året begynte likevel med permitteringer på grunn av ekstrem vinter og kulde. Det er derfor på sin plass å takke egne ansatte for oppbakkingen gjennom en situasjon med permitteringer. Samtidig vil jeg også takke våre kunder for tålmodigheten da 1. april kom, og alle prosjekter var ønsket i gang, men vi ikke kunne stille hos alle på likt.

Derimot er vi nå i full gang med alle prosjekter og klar for nye oppdrag. En sommerlig hilsen til alle fra Kurt Idland!